Business անգլերենի դասընթացները կօգնեն Ձեզ նոր մակարդակի բարձրեցնել Ձեր անգլերենի իմացությունը և ազատ հաղորդակցվել Business միջավայրում:

Դուք հնարավորություն կստանաք՝

  • Ուսումնասիրել և ընդլայնել Business բառապաշարը
  • Բարելավել խոսակցական լեզուն Business միջավայրում 
  • Սովորել սպեցիֆիկ տերմիններն ու արտահայտությունները

Ներկայում Business անգլերենի իմացությունը պարտադիր պայման է միջազգային ընկերություններում աշխատելու, ինչպես նաև սեփական բիզնեսը շահույթով վարելու համար:

Մենք առաջարկում ենք Բիզնես անգլերենի Անհատական և Խմբակային դասեր: