Test It, Fix It: English Grammar անգլերեն լեզվի դասագիրքը Pre-intermediate մակարդակի համար

Untitled444

Ներբեռնեք  Test It, Fix It: English Grammar անգլերեն լեզվի դասագիրքը Pre-intermediate մակարդակի համար անվճար:

Դուք ոչ միայն կկաորղանաք ստուգել Ձեր գիտելիքները այն նաև տեղում ուղղել բոլոր սխալները և ստանալ մանրամասն տեղեկատվություն և գիտելիքներ: Գիրքը իր մեջ ներառում է 20 քերականական թեստ: Ամեն բաժինը կազմված է 4 մասից՝ Test It, Test It Again, Fix It, Review.

Դասարքի հեղինակը նշում է, որ այն օգնում է ուսանողներին պարզել իրենց սխալները և առավել արդյունավետ ձևով սխալները շտկել:

 

Untitled44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *